Laatste Nieuws

May 8 2015

PDK Volleybal investeert in mentale training

Category: Sport - Posted: 8 mei 2015

Prima Donna Kaas Volleybal investeert in mentale training

Afgelopen volleybalseizoen was Pepijn Lochtenberg voor het derde jaar als SPORTPSYCHOLOOG VSPN® verbonden aan de Prima Donna Kaas Volleybalschool in Huizen . 

Prima Donna Kaas Volleybalschool: van de kantine naar het volleybalveld

Focus op de taak, optimale spanning in je lichaam en visualiseren: het zijn in de afgelopen jaren gangbare begrippen geworden voor de jongens en meisjes die trainen bij de Prima Donna Kaas Volleybalschool. Waar de mentale trainingen in voorgaande seizoenen zich beperkten tot leren en reflecteren in de kantine, is dit jaar ook de stap gemaakt naar mentale training de praktijk. Na het bijbrengen van de basiskennis aandachtscontrole en spanningscontrole bij de nieuwe talenten van de volleybalschool zijn de geleerde vaardigheden in de zaal verder geoefend. Gewone volleybaloefeningen, maar reflectie op de uitvoering dit keer niet gericht op de stand van de voeten, de hoogte van de schouder of andere technische aspecten, maar reflectie op het mentale aspect: was mijn aandacht gedurende oefening volledig op mijn taak gericht, of was ik bezig met eerdere fouten of mijn score? Was dit de juiste spanning in mijn lichaam om deze verdedigingsacties goed uit te voeren, of had ik beter iets rustiger of iets feller kunnen zijn? Waar de één leert om zichzelf wat meer uit te dagen tijdens een simpele oefening, leert de ander dat het voor hem effectiever is zich minder druk te maken over het resultaat. 

Speler Timo Visser: ‘na de mentale trainingen in theorie, vond ik het fijn om dat te kunnen oefenen in de praktijk. Bij mij werkt het om bij het passen en aanvallen mijn rust te bewaren, terwijl ik bij het verdedigen juist mezelf feller moet maken voor mijn beste prestatie.’

Prima Donna Kaas Masterclass: optimale ontwikkeling van het individu

Ook bij het nieuwe project de Prima Donna Kaas Masterclass maakt mentale training en begeleiding deel uit van het programma. Een ambitieuze groep jonge meiden die op donderdagmiddag extra trainen om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Na twee introductiebijeenkomsten en het opstellen van een individueel mentaal prestatieprofiel is in kleine groepen en in individuele gesprekken gewerkt aan ontwikkeling van mentale vaardigheden van de speelsters. Hoe blijf ik mezelf positief coachen na fouten? Hoe bouw ik structureel aan mijn zelfvertrouwen, maar blijf ik ook kritisch naar mezelf kijken?

Trainer Elroy Bezemer: ‘in mijn ogen heeft de groep veel baat gehad bij de mentale trainingen. Mensen zijn individueel gegroeid, snappen zichzelf beter en de dingen om zich heen beter. Het mooie aan deze individuele ontwikkeling is dat daardoor ook het teamproces ook veel beter loopt en het team als groep zich ook ontwikkelt!’ 

Opleiding trainer-coaches Prima Donna Kaas Huizen

In de aanloop naar het seizoen 2015-2016 wordt door Prima Donna Kaas Huizen in samenwerking met Coach2score gewerkt aan de ontwikkeling van haar trainer-coaches. In de periode maart 2015 – september 2015 trainen Rianne van Strien en Pepijn Lochtenberg de trainer-coaches in Action Type. De trainers leren hoe je spelers optimaal laat presteren aan de hand van hun voorkeuren en welke tips juist wel werken en welke vooral niet. Er wordt stilgestaan bij de eigen voorkeuren van de trainer en de invloed van die voorkeuren op de interactie met de verschillende typen spelers uit hun team, waarbij ook de link naar de motoriek van spelers uitgewerkt zal worden. 

OnzeGegevens

Martijn Ruitenburg
martijn@coach2score.nl
+31(0)6 47418121

Pepijn Lochtenberg
pepijn@coach2score.nl 
+31(0)6 14471282

Rianne van Strien
rianne@coach2score.nl 
+31 (0)6 4849 5999Laatste Nieuws
Laatste Tweets
Loading tweets...
Laatste Werk
Photo Shoot
Photo Shoot